NOX-emissies naar lucht die afkomstig zijn van verwarming voorkomen of beperken en tegelijk de CO-emissies en de NH3-emissies afkomstig van het gebruik van SNCR en/of SCR beperken, door ofwel het gebruik van elektriciteit uit fossielvrije energiebron...

Terug naar het overzicht

NOX-emissies naar lucht die afkomstig zijn van verwarming voorkomen of beperken en tegelijk de CO-emissies en de NH3-emissies afkomstig van het gebruik van SNCR en/of SCR beperken, door ofwel het gebruik van elektriciteit uit fossielvrije energiebronnen, ofwel een geschikte combinatie van de technieken, zoals vermeld in BBT 22 van de BBT-conclusies voor FMP
Techniektype
BBT
Studie BREF Ferrometaalverwerkende industrie (FMP)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie november 2022
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren