Intermetallic zakfilter om emissies van stof, PCDD/F en zware metalen tot een minimum te beperken

Terug naar het overzicht

Intermetallic zakfilter om emissies van stof, PCDD/F en zware metalen tot een minimum te beperken
Techniektype
Techniek in opkomst
Studie BREF IJzer en staalproductie (IS)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2012
Referenties in Europese BREF-studie
Milieuaspecten
Sectoren