Het voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, het verminderen van geleide emissies naar lucht van CO, stof, NOX en SOX, door het gebruik van techniek c en één of een combinatie van technieken, zoals vermeld in BBT 36 van de BBT-conclusies voor WGC

Terug naar het overzicht

Het voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, het verminderen van geleide emissies naar lucht van CO, stof, NOX en SOX, door het gebruik van techniek c en één of een combinatie van technieken, zoals vermeld in BBT 36 van de BBT-conclusies voor WGC
Techniektype
BBT
Studie BREF Afgasbehandeling in de chemische sector (WGC)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2023
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren