Het verminderen van geleide emissies naar lucht van stof en deeltjesgebonden metalen, door één van de technieken of een combinatie ervan te gebruiken, zoals vermeld in BBT 14 van de BBT-conclusies voor WGC

Terug naar het overzicht

Het verminderen van geleide emissies naar lucht van stof en deeltjesgebonden metalen, door één van de technieken of een combinatie ervan te gebruiken, zoals vermeld in BBT 14 van de BBT-conclusies voor WGC
Techniektype
BBT
Studie BREF Afgasbehandeling in de chemische sector (WGC)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2023
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren