Het verhogen van de hulpbronnenefficiëntie en het verminderen van de massastroom van voor de laatste afgasbehandeling bestemd(e) stof en deeltjesgebonden metalen, door terugwinning van materialen uit procesafgassen door middel van één of een combi...

Terug naar het overzicht

Het verhogen van de hulpbronnenefficiëntie en het verminderen van de massastroom van voor de laatste afgasbehandeling bestemd(e) stof en deeltjesgebonden metalen, door terugwinning van materialen uit procesafgassen door middel van één of een combinatie van de onderstaande technieken, en hergebruik ervan, zoals vermeld in BBT 13 van de BBT-conclusies voor WGC
Techniektype
BBT
Studie BREF Afgasbehandeling in de chemische sector (WGC)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2023
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren