Gesloten transportbanden gebruiken of de transportbanden afschermen tegen invloeden van de wind door middel van overkappingen.

Terug naar het overzicht

Gesloten transportbanden gebruiken of de transportbanden afschermen tegen invloeden van de wind door middel van overkappingen.
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

De transportband vlak na het shredderhuis (rotorhuis) mag omwille van het brandgevaar niet gesloten zijn of afgeschermd worden door middel van overkappingen. Hier kunnen evenwel windreductieschermen (langsschermen, dwarsschermen) of sproeiers voorzien worden.

Studie BBT voor schrootverwerking en sloperij
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie september 2007
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren