BBT voor schrootverwerking en sloperij

schroot
Terug naar filteroverzicht

Deze studie is momenteel in herziening. De versie die u hieronder kan downloaden is de versie van 2007.

Scope

Het BBT-kenniscentrum van VITO is gestart met de opmaak van de BBT-studie voor schrootverwerking en sloperij. De nieuwe studie zal zich focussen op oa shredderinstallaties, lithium batterijen en scheepssloperijen en vliegtuigsloperijen. 
In deze nieuwe BBT-studie zullen de processen die plaatsvinden bij schrootverwerking en sloperij, bestudeerd worden. Vervolgens zal er een BBT-analyse uitgevoerd worden. 

Begeleidingscomité

Voor de studie wordt een begeleidingscomité opgericht met verschillende vertegenwoordigers van onder andere de Vlaamse Overheid (GOP, OVAM, VMM, HH) en de sectorfederatie Denuo.  

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft bij deze studie, aarzel dan niet om contact op te nemen met de BBT-helpdesk.

Download studie

Dit BBT-rapport bestudeert de milieu-impact van schroothandelaars en -verwerkers en sloperijen in Vlaanderen en selecteert de Beste Beschikbare Technieken om hun milieu-impact te voorkomen of te beperken. De studie geeft aanbevelingen in verband met de milieuvoorwaarden, in de eerste plaats gericht op de compartimenten (disciplines) bodem en grondwater, (oppervlakte)water en lucht, en in verband met ecologiepremie.

Schroothandelaars en -verwerkers richten zich op het inzamelen en bewerken  van schroot. Het bewerken van schroot omvat het sorteren, scheiden en verkleinen, waaronder shredden. Sloperijen scheiden afvalstoffen die nog gevaarlijke componenten bevatten in een gevaarlijke en niet-gevaarlijke fractie. De studie bestudeert enkel het slopen van voertuigwrakken, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en schepen. Verder wordt ook ingegaan op de verwerking van beeldbuisglas (d.i. een restfractie van TV’s en monitoren).

Verontreiniging van bodem en grondwater, (oppervlakte)water en lucht (door voornamelijk stof) en in mindere mate, gebruik van energie en geluids- en trillingshinder vormen aandachtspunten bij schroothandelaars en -verwerkers. Bij sloperijen vormen voornamelijk verontreiniging van bodem en grondwater, (oppervlakte)water en lucht aandachtspunten.

De studie bestudeert enkel hoe de milieu-impact van de bestaande installaties in Vlaanderen kan worden beperkt. Het evalueren van de bestaande verwerkingstechnieken en het vergelijken van de milieu-impact van verschillende verwerkingsscenario’s komt niet aan bod.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot september 2007.