Geluidsemissies van de pulp- en papierindustrie verminderen door toepassing van een combinatie van de technieken vermeld in BBT 17 van de BBT-conclusies voor PP

Terug naar het overzicht

Geluidsemissies van de pulp- en papierindustrie verminderen door toepassing van een combinatie van de technieken vermeld in BBT 17 van de BBT-conclusies voor PP
Techniektype
BBT
Studie BREF Pulp-en papierindustrie (PP)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2015
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren