Geluids- en trillingsemissies voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, verminderen, door de toepassing van een van de technieken of een combinatie daarvan, zoals vermeld in BBT 33 van de BBT-conclusies voor FMP

Terug naar het overzicht

Geluids- en trillingsemissies voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, verminderen, door de toepassing van een van de technieken of een combinatie daarvan, zoals vermeld in BBT 33 van de BBT-conclusies voor FMP
Techniektype
BBT
Studie BREF Ferrometaalverwerkende industrie (FMP)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie november 2022
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren