Emissies van stof en van deeltjesgebonden metalen, PCDD/PCDF's en dioxineachtige PCB's naar lucht verminderen door het gebruiken van BBT 14d en één of een combinatie van de technieken vermeld in BBT 25 van de BBT-conclusies voor WT

Terug naar het overzicht

Emissies van stof en van deeltjesgebonden metalen, PCDD/PCDF's en dioxineachtige PCB's naar lucht verminderen door het gebruiken van BBT 14d en één of een combinatie van de technieken vermeld in BBT 25 van de BBT-conclusies voor WT
Techniektype
BBT
Studie BREF Afvalbehandeling (WT)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2018
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren