Emissies van polychloordibenzodioxinen/-furanen (PCDD/F) en polychloorbifenylen (PCB), bij primaire emissies van sinterbanden, voorkomen en/of verminderen door een of meer van de technieken vemeld in BBT 24 van de BBT-conclusies voor IS

Terug naar het overzicht

Emissies van polychloordibenzodioxinen/-furanen (PCDD/F) en polychloorbifenylen (PCB), bij primaire emissies van sinterbanden, voorkomen en/of verminderen door een of meer van de technieken vemeld in BBT 24 van de BBT-conclusies voor IS
Techniektype
BBT
Studie BREF IJzer en staalproductie (IS)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2012
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren