Emissies van polychloordibenzodioxinen/-furanen (PCDD/F) en polychloorbifenylen (PCB), bij primaire en secundaire ontstoffing in vlamboogovens, voorkomen en verminderen zoals vermeld in BBT 89 van de BBT-conclusies voor IS

Terug naar het overzicht

Emissies van polychloordibenzodioxinen/-furanen (PCDD/F) en polychloorbifenylen (PCB), bij primaire en secundaire ontstoffing in vlamboogovens, voorkomen en verminderen zoals vermeld in BBT 89 van de BBT-conclusies voor IS
Techniektype
BBT
Extra informatie

In bestaande installaties moeten omstandigheden zoals de beschikbare ruimte, de aanwezige afgasleidingen, enz. in aanmerking genomen worden om de toepasbaarheid te beoordelen.

Het met de BBT geassocieerde emissieniveau voor polychloordibenzodioxinen/-furanen (PCDD/F) bedraagt < 0,1 ng I- TEQ/Nm 3 , op basis van een aselect monster van 6 tot 8 uur in statische omstandigheden. In sommige gevallen kan het met BBT geassocieerde emissieniveau met uitsluitend primaire maatregelen bereikt worden.

Studie BREF IJzer en staalproductie (IS)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2012
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren