Emissies naar lucht van stof, zuren (HCl, HF, H2SO4) en SOx afkomstig van het beitsen bij warmwalsen, koudwalsen, continu dompelverzinken en draadtrekken verminderen, door het gebruik van technieken a) of b) in combinatie met techniek c), zoals verme...

Terug naar het overzicht

Emissies naar lucht van stof, zuren (HCl, HF, H2SO4) en SOx afkomstig van het beitsen bij warmwalsen, koudwalsen, continu dompelverzinken en draadtrekken verminderen, door het gebruik van technieken a) of b) in combinatie met techniek c), zoals vermeld in BBT 24 van de BBT-conclusies voor FMP
Techniektype
BBT
Studie BREF Ferrometaalverwerkende industrie (FMP)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie november 2022
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren