Emissies in het water meten met de vermelde frequentie en in overeenstemming met de EN-normen zoals vermeld in BBT 10 van de BBT-conclusies voor PP

Terug naar het overzicht

Emissies in het water meten met de vermelde frequentie en in overeenstemming met de EN-normen zoals vermeld in BBT 10 van de BBT-conclusies voor PP
Techniektype
BBT
Extra informatie

Als er geen EN-normen beschikbaar zijn, is de BBT om ISO-normen of andere internationale normen te gebruiken, die garanderen dat er gegevens van vergelijkbare wetenschappelijke kwaliteit worden aangeleverd.

Studie BREF Pulp-en papierindustrie (PP)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2015
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren