Items getagd met DTPA

Het voorkomen of verminderen van emissies van chloorhoudende verbindingen en complexeermiddelen naar water, door de toepassing van een of beide technieken, zoals vermeld in BBT 38 van de BBT-conclusies voor TXT Custers Kristof
Vrijkomen van niet gemakkelijk biologisch afbreekbare organische chelaatvormers zoals EDTA of DTPA verhinderen door toepassing van een combinatie van technieken zoals vermeld in BBT 3 van de BBT-conclusies voor PP Import user
Emissies in het water meten met de vermelde frequentie en in overeenstemming met de EN-normen zoals vermeld in BBT 10 van de BBT-conclusies voor PP Import user