Emissie van geurstoffen, afkomstig uit het afvalwater, voorkomen en beperken door toepassing van een combinatie van technieken zoals vermeld in BBT 7 van de BBT-conclusies voor PP

Terug naar het overzicht

Emissie van geurstoffen, afkomstig uit het afvalwater, voorkomen en beperken door toepassing van een combinatie van technieken zoals vermeld in BBT 7 van de BBT-conclusies voor PP
Techniektype
BBT
Studie BREF Pulp-en papierindustrie (PP)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2015
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren