Door verwarming veroorzaakte SO2-emissies naar lucht voorkomen of verminderen, door het gebruik van ofwel elektriciteit uit fossielvrije energiebronnen ofwel een brandstof, of een combinatie van brandstoffen, met een laag zwavelgehalte, zoals vermeld...

Terug naar het overzicht

Door verwarming veroorzaakte SO2-emissies naar lucht voorkomen of verminderen, door het gebruik van ofwel elektriciteit uit fossielvrije energiebronnen ofwel een brandstof, of een combinatie van brandstoffen, met een laag zwavelgehalte, zoals vermeld in BBT 21 van de BBT-conclusies voor FMP
Techniektype
BBT
Studie BREF Ferrometaalverwerkende industrie (FMP)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie november 2022
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren