De emissies van verontreinigende stoffen, die niet in BBT 14 vermeld worden, meten zoals vermeld in BBT 15 van de BBT-conclusies voor IS

Terug naar het overzicht

De emissies van verontreinigende stoffen, die niet in BBT 14 vermeld worden, meten zoals vermeld in BBT 15 van de BBT-conclusies voor IS
Techniektype
BBT
Studie BREF IJzer en staalproductie (IS)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2012
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren