De diffuse zwavelemissies uit relevante bronnen regelmatig controleren zoals vermeld in BBT 11 van de BBT-conclusies voor PP

Terug naar het overzicht

De diffuse zwavelemissies uit relevante bronnen regelmatig controleren zoals vermeld in BBT 11 van de BBT-conclusies voor PP
Techniektype
BBT
Extra informatie

De beoordeling van diffuse zwavelemissies kan gebeuren aan de hand van periodieke metingen en de beoordeling van diffuse emissies die worden uitgestoten door verschillende bronnen (bijv. de vezellijn, opslagtanks, spanenbakken enz.) door directe metingen.

Studie BREF Pulp-en papierindustrie (PP)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2015
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren