Actief kool filtratie voor zuivering van bodemlucht

Terug naar het overzicht

Actief kool filtratie voor zuivering van bodemlucht
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Toepasbaar bij laag belaste luchtstromen.

Studie BBT bij het uitvoeren van bodemsaneringsprojecten en bij grondreinigingscentra
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2007
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
 • Lucht
  • Geur
  • VOS
   • Algemeen VOS
   • KWS
   • BTEX
  • POP's
   • PAK
Sectoren
 • Afvalverwerking
  • Fysico-chemische behandeling van afval
   • Fysicochemische reiniging van verontreinigde bodem