BBT bij het uitvoeren van bodemsaneringsprojecten en bij grondreinigingscentra

bodemsanering
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Dit BBT-rapport bevat de geïnventariseerde informatie en het BBT-advies rond de technieken die ingezet worden bij het uitvoeren van bodemsaneringsprojecten en in grondreinigingscentra. De studie evalueert de milieu-impact van de verschillende gebruikte saneringstechnieken, on-site en off-site, en de ingezette maatregelen om deze milieubelasting te beperken. De effectiviteit van de saneringstechnieken op zich wordt dus niet nagegaan. De beschreven milieuvriendelijke technieken hebben hoofdzakelijk betrekking op twee thema’s:luchtzuivering en grondwaterzuivering. Op basis van de BBT-selectie worden suggesties gedaan om de bestaande milieuregelgeving voor de sector te concretiseren en aan te vullen.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot 2006.