BBT-studie voor waterstoftankstations

waterstoftankstation
Terug naar filteroverzicht

Download studie

In deze BBT-studie worden de Beste Beschikbare Technieken (BBT) bepaald voor de kleinschalige verdeling van waterstof aan voertuigen door middel van waterstoftankstations. Eén van de voornaamste doelen van de BBT-studie is een onderbouwd advies te formuleren t.b.v. een specifiek VLAREM-voorwaardenkader.

De studie focust op de maatregelen die nodig zijn om een waterstoftankstation op een veilige en milieuvriendelijke manier te exploiteren. Omwille van o.a. de hoge opslag- en compressiedruk, zullen een aantal maatregelen expliciet toegespitst zijn op het tot een aanvaardbaar niveau reduceren van de eraan verbonden risico's. De berekening van de interne scheidingsafstanden en de risicoafstanden is een voorbeeld van een dergelijke maatregel.

De studiescope omvat vaste waterstoftankstations die:

  • waterstof aangeleverd krijgen vanuit lokale productie, vanuit een pijpleiding, of door aanlevering van gasvormig waterstof door tube-trailers of batterijvoertuigen (waarbij de inhoud van de trailer wordt gelost, of de trailer met inhoud blijft staan);
  • een compressor hebben voor het opvoeren van de druk tot 450 en 950 bar voor aflevering aan respectievelijk 350 en 700 bar;
  • gasvormig waterstof op 350 en 700 bar aan voertuigen kunnen afleveren.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot november 2020.