BBT voor verdeling van LNG

Lng
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Deze BBT-studie heeft betrekking op de exploitatie van installaties voor de verdeling van producten die hoofdzakelijk (>75%) uit LNG bestaan. Concreet heeft de studiescope betrekking op:

  • vaste en verplaatsbare bovengrondse opslaginstallaties voor het opslaan van LNG, met een opslagcapaciteit tot 200 ton LNG3, en;
  • afleverinstallaties voor het verdelen van LNG naar consumenten en intermediaire transportmodi zoals:
    • vrachtwagens (in tankstations , laadstations)
    • (binnenvaart)schepen (in bunkerstations/bunkerterminals)

Voor dergelijke installaties ontbreekt op het ogenblik van schrijven van de studie een specifiek voorwaardenkader in VLAREM II. Op basis van de BBT-evaluatie worden hiervoor in deze studie suggesties gedaan. Omwille van de specifieke eigenschappen van LNG (o.a. cryogene temperatuur) gaat hierbij bijzondere aandacht naar de veiligheidswaarborging.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot juli 2018.