12/10/2020

Finale draft BBT-studie waterstoftankstations beschikbaar

Waterstoftankstation
Terug naar artikeloverzicht

De finale draft van de BBT-studie waterstoftankstations is vanaf nu online beschikbaar. Deze BBT-studie heeft betrekking op de exploitatie van inrichtingen voor de bevoorrading van motorvoertuigen met waterstof. In overleg met het begeleidingscomité werd de afbakening van de studie vastgelegd, gaande van de lokale on-site productie van waterstof, de levering van waterstof via batterijvoertuigen en tube-trailers, tot de verdeling van waterstof aan voertuigen en alle daartussen vallende processen. In Vlaanderen en Europa focust de waterstofindustrie zich voornamelijk op de uitrol van gasvormig waterstof; hierdoor valt de aanlevering en opslag van vloeibaar waterstof buiten de scope.

Voor dergelijke installaties ontbreekt op het ogenblik van schrijven van de studie een specifiek voorwaardenkader in VLAREM II. Op basis van de BBT-evaluatie worden hiervoor in deze studie suggesties gedaan. Omwille van de specifieke eigenschappen van waterstof gaat hierbij bijzondere aandacht naar de veiligheidswaarborging.

De leden van het begeleidingscomit√© en de stuurgroep van het BBT-kenniscentrum hebben tot 20 november 2020 de gelegenheid om hun akkoord over de finale draft te geven, of eventuele commentaren over te maken. Nadien zal de BBT-studie aangevuld worden met de eventuele opmerkingen en zal het eindrapport op EMIS geplaatst worden.