BBT voor benzinetankstations

tankstation
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Deze BBT-studie wil milieuvriendelijke technieken opsporen die in een benzinetankstation voorzien zijn of die geïmplementeerd kunnen worden ter voorkoming of beperking van milieuhinder, om hieruit de BBT te selecteren. Het document geeft een overzicht van de bestaande milieuknelpunten, de beschikbare technieken en de geldende wetgeving. De meeste aandacht gaat uit naar het fase 2 damprecuperatiesysteem, met een voorstel tot reglementering, het bepalen van kostenefficiëntie en baten en een voorstel voor ecologiesteun.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot oktober 1999.