12/04/2023

Finale draft van de BBT-studie voor de sortering van bouw- en sloopafval en de recyclage van puin

bouw-en slooppuin
Terug naar artikeloverzicht

De finale draft van de BBT-studie voor de sortering van bouw- en sloopafval en de recyclage van puin is online beschikbaar. In deze herziening van de studie ‘Beste Beschikbare Technieken voor recyclage van bouw- en slooppuin’ (Jacobs, 2004) is het verhogen van de recyclagegraad van bouw- en sloopafval een centraal aandachtspunt.

Organisatorische en operationele maatregelen die als BBT weerhouden worden, zijn bv. het toepassen van een (pre-)acceptatiebeleid, beheerplan en algemeen kwaliteitsborgingssysteem voor de sortering, en het gescheiden houden van afvalstromen en recyclaten. Aanvullende BBT, al dan niet mits bepaalde randvoorwaarden, ter verbetering van de sortering van bouw- en sloopafval specifiek voor sorteerders hebben betrekking op de verschillende processtappen, bv. voorsorteren, verkleinen met het oog op een betere (geautomatiseerde) sortering, verwijderen van specifieke stromen en nasorteren. Daarnaast zijn er ook bijkomende BBT, mits eventuele randvoorwaarden, weerhouden voor de puinbrekers o.a. inzake de beheersing van stof, geluid en trillingen, het beperken van watergebruik en het verhogen van energie-efficiëntie. Op basis van de BBT worden aanbevelingen geformuleerd voor milieuvoorwaarden, verder onderzoek en technologische ontwikkeling.

De leden van het begeleidingscomité en de stuurgroep van het BBT-kenniscentrum hebben tot 5 mei 2023 de gelegenheid om hun akkoord over deze finale draft te geven, of eventuele commentaren over te maken via bbt@vito.be.