14/07/2023

Eindrapport beschikbaar van de BBT-studie voor de sortering van bouw- en sloopafval en de recyclage van puin

bouw- en slooppuin
Terug naar artikeloverzicht

De BBT-studie voor de sortering van bouw- en sloopafval en de recyclage van puin is een herziening van de studie ‘Beste Beschikbare Technieken voor recyclage van bouw- en slooppuin’ (Jacobs, 2004). Centraal aandachtspunt in deze studie is het verhogen van de recyclagegraad van bouw- en sloopafval.

Organisatorische en operationele maatregelen die als BBT weerhouden worden, zijn bv. het toepassen van een (pre-)acceptatiebeleid, beheerplan en algemeen kwaliteitsborgingssysteem voor de sortering, en het gescheiden houden van afvalstromen en recyclaten. Aanvullende BBT, al dan niet mits bepaalde randvoorwaarden, ter verbetering van de sortering van bouw- en sloopafval specifiek voor sorteerders hebben betrekking op de verschillende processtappen, bv. voorsorteren, verwijderen van specifieke stromen en nasorteren. Daarnaast zijn er ook bijkomende BBT, mits eventuele randvoorwaarden, weerhouden voor de puinbrekers met betrekking tot o.a. het beheersen van stof, geluid en trillingen, het beperken van watergebruik en het verhogen van energie-efficiëntie. Op basis van de BBT worden aanbevelingen geformuleerd voor milieuvoorwaarden, verder onderzoek en technologische ontwikkeling.

Deze BBT-studie zal ook in interactieve vorm op iBBT verschijnen. De maatregelen uit deze studie worden ook aanvullend opgenomen in de databank BBT.

Indien u meer informatie wenst over deze BBT-studie kan u contact opnemen met An Derden.