14/12/2020

BBT-studie recyclage van bouw- en sloopafval

bouw-en slooppuin.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Het  BBT-Kenniscentrum van VITO is gestart met een nieuwe BBT-studie voor de recyclage van bouw- en sloopafval.

In deze studie zullen sorteerinrichtingen en puinbreekinstallaties die instaan voor de recyclage van afval dat vrijkomt bij bouw- en sloopactiveiten, bestudeerd worden. Het verhogen van de recyclagegraad van bouw- en sloopafval wordt een centraal aandachtspunt.

VITO en OVAM hebben de onderzoekslijnen verder besproken in een vooroverleg dd. 25/9/2020.  De concrete aanpak en timing van deze studie zal vervolgens besproken worden met de leden van het begeleidingscomité op 25 januari 2021.

Indien u meer informatie wenst over deze studie kan u contact opnemen met An Derden.