BBT voor de recyclage van bouw- en slooppuin

bouw-en slooppuin
Terug naar filteroverzicht

Deze studie is momenteel in herziening. De versie die u hieronder kan downloaden is de versie van 2005.

Scope

De BBT-studie recyclage van bouw- en slooppuin heeft als doel de milieu-impact van sorteer- en breekinstallaties voor de verwerking en recyclage van bouw- en slooppuin na te gaan en te beperken. Daarnaast speelt deze sector een sleutelrol in Circulair Bouwen en wordt er gekeken hoe activiteiten binnen deze sectoren de recyclagegraad kan verhogen van zowel steenachtige als niet-steenachtige materialen. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met wat technisch en economisch haalbaar is binnen deze sector.

Begeleidingscomité

Voor de studie werd een begeleidingscomit√© opgericht met vertegenwoordigers van: 

OVAM, VMM, GOP, de Afdeling Handhaving, Denuo, VSOR, Buildwise, Embuild Vlaanderen, Bouwunie, TRACIMAT, COPRO, CERTIPRO, VMx, EK Recycling, Chap-Yt, New West Gypsum Recycling.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft bij deze studie, aarzel dan niet om contact op te nemen met de BBT-helpdesk.

Download studie

Dit BBT-rapport (versie 2005) wil de technieken opsporen die de milieu-impact van recyclage-installaties voor bouw- en slooppuin maximaal beperken aan een redelijke prijs. Uitgaande van deze geselecteerde Beste Beschikbare Technieken worden aan de Vlaamse overheid voorstellen geformuleerd met betrekking tot de milieuvergunningsregelgeving en het aanmoedigen van deze technieken via ecologiepremie.

De sector van bedrijven die bouw- en slooppuin recycleren bestaat uit sorteerbedrijven en breekinstallaties.  De belangrijkste milieueffecten van hun activiteiten zijn de stofemissies en geluidshinder. Daarom wordt in deze studie bijzondere aandacht besteed aan de compartimenten lucht en geluid.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot januari 2005.