BBT voor huishoudelijke houtverwarming

Terug naar filteroverzicht

Download studie

Deze BBT-studie kadert in de Green Deal huishoudelijke houtverwarming (https://omgeving.vlaanderen.be/green-deal-huishoudelijke-houtverwarming). Meer specifiek geeft de studie uitvoering aan onderstaande 2 acties uit de Green Deal:

  • onderzoek naar potentieel technologische verbeteringen voor nieuwe toestellen (actie 1.2.2)
  • onderzoek naar haalbaarheid en potentieel van retrofitting van oude, vervuilende stooktoestellen (actie 1.1.2).

Naast de maatregelen voor ontwerp van nieuwe toestellen en retrofit van oude toestellen, gaat in de studie ook aandacht naar maatregelen op gebied van installatie, gebruik en onderhoud.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot februari 2020.