Leidraad voorkomen en beperken rookhinder afkomstig van huishoudelijke houtverwarmingstoestellen

Terug naar filteroverzicht

Download studie

Deze leidraad over de correcte locatie van de schouwmonden van huishoudelijke houtstooktoestellen en de locatie van de luchttoevoeropeningen van huishoudelijke ventilatiesystemen werd opgesteld in het kader van acties 1.3.1 en 1.3.2 van de Green Deal huishoudelijke houtverwarming.

De doelstelling van dit document is om gebruikers van een huishoudelijk houtverwarmingstoestel een leidraad te bieden voor de correcte plaatsing van rookgaskanalen en ventilatie-openingen, de locatie van hun uitmonding in de omgeving voor een snelle verdunning van de rookgassen en het voorkomen of beperken van de hinder bij het binnentrekken van rook via ventilatie-openingen, van eigen woning en van woningen van buren, met als uiteindelijk doel om de impact van houtstookinstallaties in Vlaanderen te verminderen.

Parallel aan deze leidraad werd in het kader van actie 1.3.3 van de Green Deal een code van goede praktijk over het gebruik van huishoudelijke houtstooktoestellen opgemaakt.