Code van Goede Praktijk voor huishoudelijke houtverwarming – gebruik van het toestel

Huishoudelijke houtverwarming
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Deze code van goede praktijk over het gebruik van huishoudelijke houtstooktoestellen werd opgesteld in uitvoering van actie 1.3.3 van de Green Deal huishoudelijke houtverwarming.

In juli 2020 werd de BBT-studie huishoudelijke houtverwarming gepubliceerd, waar de focus gelegd werd op het ontwerp van houtstooktoestellen en nageschakelde technieken, met als oogmerk het terugdringen van de uitstoot van luchtverontreinigende en gezondheidsschadelijke polluenten. De uitwerking van deze code van goede praktijk moet gezien worden als een vervolg en aanvulling op deze BBT-studie, aangezien deze code ingrijpt op het gebruik en het onderhoud van het houtstooktoestel door de gebruiker.

De doelstelling van deze code van goede praktijk is om gebruikers van een huishoudelijk houtstooktoestel een leidraad te bieden omtrent het correct gebruik van het toestel, en het beschrijven en aanmoedigen van een correct stookgedrag (o.a. keuze van brandstof, aanmaakwijze, aanhouden en uitdoven van het vuur, en correct onderhoud), gebaseerd op een wetenschappelijke (en begrijpbare) onderbouwing, met als uiteindelijk doel de impact van houtstook in Vlaanderen te verminderen.

Parallel aan deze code van goede praktijk werd in het kader van acties 1.3.1 en 1.3.2 van de Green Deal een leidraad over de correcte locatie van de schouwmonden van huishoudelijke houtstooktoestellen en de locatie van de luchttoevoeropeningen van huishoudelijke ventilatiesystemen opgemaakt.