28/05/2021

Eindrapport Code van Goede Praktijk gebruik van houtstooktoestellen

houtkachel
Terug naar artikeloverzicht

Het eindrapport van de Code van Goede Praktijk over het gebruik van huishoudelijke houtstooktoestellen is als pdf beschikbaar, als integrale versie en als samenvatting.

Deze code werd opgesteld in het kader van de Green Deal huishoudelijke houtverwarming. Meer specifiek geeft de code uitvoering aan actie 1.3.3 van de Green Deal huishoudelijke houtverwarming.

De doelstelling van deze code van goede praktijk is om gebruikers van een huishoudelijk houtstooktoestel een leidraad te bieden omtrent het correct gebruik van het toestel, en het beschrijven en aanmoedigen van een correct stookgedrag (o.a. keuze van brandstof, aanmaakwijze, aanhouden en uitdoven van het vuur, en correct onderhoud), gebaseerd op een wetenschappelijke (en begrijpbare) onderbouwing, met als uiteindelijk doel de impact van houtstook in Vlaanderen te verminderen.

Indien u meer informatie wenst over deze code van goede praktijk kan u contact opnemen met Kristof Custers.