13/07/2020

BBT-studie huishoudelijke houtverwarming beschikbaar

houtkachel
Terug naar artikeloverzicht

De BBT-studie voor huishoudelijke houtverwarming is als pdf beschikbaar.

Daarnaast is de BBT-studie ook beschikbaar in interactieve vorm via iBBT. Deze iBBT-toepassing biedt u de mogelijkheid om de inhoud van de BBT-studie gericht te raadplegen enerzijds via processen (zie luik procesbeschrijving) en anderzijds via technieken/maatregelen (zie luik beschikbare milieuvriendelijke technieken).
Tot slot zijn de technieken uit de BBT-studie ook opgenomen in de BBT-databank.

De studie werd opgesteld in het kader van de Green Deal huishoudelijke houtverwarming. Meer specifiek geeft de studie uitvoering aan onderstaande 2 acties uit de Green Deal:

  • onderzoek naar potentieel technologische verbeteringen voor nieuwe toestellen (actie 1.2.2)
  • onderzoek naar haalbaarheid en potentieel van retrofitting van oude, vervuilende stooktoestellen (actie 1.1.2).

Naast de maatregelen voor ontwerp van nieuwe toestellen en retrofit van bestaande toestellen, gaat in de studie ook aandacht naar maatregelen op gebied van installatie, gebruik en onderhoud.