BBT voor de droogkuissector

droogkuis
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Deze studie is een herziening van de in 2009 gepubliceerde 2e versie van de BBT studie voor de droogkuissector.

Droogkuisbedrijven staan in voor het reinigen van kleding, woningtextiel en leder en gebruiken hierbij oplosmiddelen. Perchloorethyleen (PER) is nog steeds het meest gebruikte oplosmiddel. PER-reiniging kan aanleiding geven tot emissies van PER naar lucht, water en bodem.

In de 1ste versie van de BBT-studie (1998) werd een pakket van maatregelen ter beperking van PER-emissies als BBT aangeduid. Als belangrijkste BBT kwam de gesloten PER-reinigingsmachine naar voor, voorzien van onder andere een diepkoelsysteem, eventueel een actief koolfilter, een dubbele waterafscheider, een automatisch afgrendelsysteem aan de laaddeur, dubbele controle tegen overkoken van de destillatieketel en een regenereerbare filter voor het zuiveren van het solvent.

In de 2e versie (2009) werd onder andere nagegaan in hoeverre de technieken die in 1998 als BBT werden geselecteerd, geïmplementeerd waren. Daarnaast werd ook onderzocht of er nieuwe technieken als BBT beschouwd konden worden. Hierbij ging vooral aandacht uit naar het gebruik van alternatieve reinigingsmiddelen.

Bij deze herziening ligt de focus op welke technieken kunnen bijdragen aan een verdere reductie van de emissies, welke alternatieve oplosmiddelen momenteel op de markt beschikbaar zijn en welke mogelijkheden er zijn voor de behandeling van het contactwater.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot december 2018.