24/02/2017

BBT-werkprogramma 2017 goedgekeurd

droogkuis
Terug naar artikeloverzicht

Het werkprogramma 2017 van VITO om Vlaamse BBT-studies op te stellen of te herzien werd goedgekeurd door de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, na consultatie van de Minaraad (afdeling 2.8.2 van VLAREM II). Naast de reeds lopende en eerder besliste studies, zullen in 2017 de volgende nieuwe studies worden opgestart (zie ook https://www.lne.be/beste-beschikbare-technieken#werkprogramma2017):

  • Herziening van de BBT-studie droogkuis:

Het doel van deze studie is de BBT-studie betreffende de droogkuis uit 2009 te actualiseren op vlak van technieken, reinigingsmiddelen, normen, meetfrequenties en meetmethodes. Een belangrijk aandachtspunt bij deze herziening betreft het gebruik van PER (tetrachloorethyleen) als reinigingsmiddel. De BBT-studie dient duidelijkheid te verschaffen in de haalbaarheid van technieken die voor betere bescherming van de bevolking zorgen bij zowel nieuwe als bestaande installaties. Daarenboven is er veel evolutie in de ontwikkeling van alternatieve reinigingsmiddelen.

  • Voorstudie BBT-studie reiniging asbesthoudende reststromen:

Het doel van deze voorstudie is het afbakenen en omschrijven van de scope van de toekomstige BBT-studie. Deze studie past in het asbestafbouwbeleid dat door de Vlaamse overheid werd opgestart. Onder andere de volgende onderwerpen kunnen deel uitmaken van de scope van deze BBT-studie: onderzoek naar reinigingstechnieken en scheidingstechnieken van asbesthoudende materialen rekening houdende met de kwaliteit van het eindproduct en het beperken/voorkomen van de verspreiding van asbestvezels naar het milieu; evalueren beslissingsboom asbest (beoordeling reinigbaarheid van een partij grond/stenen met asbestverontreiniging).