21/08/2019

BBT-studie voor de droogkuissector beschikbaar

droogkuis
Terug naar artikeloverzicht

De BBT-studie voor de droogkuissector is elektronisch beschikbaar via https://emis.vito.be/nl/bbt-voor-de-droogkuissector.

Op deze pagina vindt u ook een overzicht van relevante wetgeving, gerelateerde studies, extra informatie en gerelateerd nieuws met betrekking tot deze BBT-studie.


Daarnaast is de BBT-studie ook beschikbaar in interactieve vorm via https://ibbt.emis.vito.be/.

Deze iBBT-toepassing biedt u de mogelijkheid om de inhoud van de BBT-studie gericht te raadplegen enerzijds via processen (zie luik procesbeschrijving) en anderzijds via technieken/maatregelen (zie luik beschikbare milieuvriendelijke technieken).

Inhoud
Deze studie is een herziening van de BBT-studie uit 2009. Bij de herziening werd ondermeer nagegaan welke technieken kunnen bijdragen aan een verdere reductie van de emissies, welke alternatieve oplosmiddelen momenteel op de markt beschikbaar zijn en welke mogelijkheden er zijn voor de behandeling van het contactwater.