27/06/2017

Herziening van de BBT-studie voor de droogkuissector

droogkuis
Terug naar artikeloverzicht

Op 26 april 2017 vond de eerste vergadering plaats van het begeleidingscomité voor de herziening van de BBT-studie voor de droogkuissector.
Binnen de scope valt het volledige droogkuisproces, nl de voorontvlekking, het reinigingsproces, het droogproces, de terugwinning van solventen, de na-ontvlekking en de afwerking. 

De belangrijkste aandachtspunten bij de herziening zijn:

  • de PER-machines
  • het gebruik van alternatieve solventen
  • behandeling van het contactwater
  • aanbevelingen solventboekhouding

De vorige versie van de BBT-studie dateert van 2008 en is te raadplegen via https://emis.vito.be/nl/bbt-voor-droogkuis-herziening.

Indien u meer informatie wenst over de BBT-studie voor de droogkuissector, kan u contact opnemen met bbt@vito.be.