BBT voor de sector wasserijen en linnenverhuurders

wasserij
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Deze studie is een herziening van de in 1999 gepubliceerde BBT-studie voor de wasserijen en linnenverhuurders. Wasserijen en linnenverhuurders staan in voor het natwassen van textiel. Het droogkuisen wordt belicht in een aparte studie.

In de eerste versie van de studie werd heel veel aandacht besteed aan de mogelijkheden om de normen voor oppervlaktewater te behalen voor organische verontreinigingen (BZV, CZV, ZS,…).

De herziening bekijkt vooral andere verontreinigingen die aanwezig zijn in het afvalwater van wasserijen: zware metalen, PAK, MAK,… De herkomst van het textiel dat gewassen wordt (ziekenhuis, horeca, industrie), bepaalt in grote mate de aard en concentraties van verontreinigingen in het afvalwater. Het type waterzuivering is hiervan afhankelijk. Of een bepaalde end-of-pipetechniek als BBT geselecteerd is, wordt o.a. bepaald door het al dan niet lozen op riool- of op oppervlaktewater.

In de herziening is ook ruime aandacht besteed aan milieuvriendelijke technieken om het water- en energieverbruik te beperken. Omdat de wasserijsector heel wat warm water gebruikt, leiden waterbesparingen rechtstreeks tot energiebesparingen. Daarnaast is onderzocht welke technieken in aanmerking komen om de restwarmte die, vooral in het droogproces, vrijkomt nuttig aan te wenden.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot september 2009.