27/11/2015

Presentaties BBT-studiedag 12/11/2015 beschikbaar

presentatie
Terug naar artikeloverzicht

Op 12 november 2015 organiseerde de Afdeling Milieuvergunningen van LNE ism VITO een studiedag voor adviesverleners en milieu-inspecteurs.

Hier gaf VITO toelichtingen bij de BBT-studie voor de vlees- en visverwerkende industrie, de BBT-studie voor aardappelen-, groente- en fruitverwerking en de BBT-studie omtrent verontreinigd hemelwater van afvalopslagbedrijven.

De presentaties zijn terug te vinden op de EMIS-pagina's van de betrokken BBT-studies, onder de hoofding Extra info.