WAterzuiveringsSelectieSysteem (WASS)

Doel

WASS is een beslisondersteunend instrument dat de overheid, de bedrijven en milieuadviesbureaus helpt bij het zoeken naar mogelijke combinaties van zuiveringstechnieken om een bepaald afvalwaterprobleem op te lossen. WASS werd door het BBT-kenniscentrum ontwikkeld. Het resultaat ervan is evenwel niet automatisch ook een Beste Beschikbare Techniek (BBT). Hiertoe dient nog een globale milieu- en economische beoordeling, en een meer specifieke techniekanalyse te gebeuren. 

Klik op Technieken in het linker menu om de elektronische versie van de techniekfiches te consulteren.