Technieken

De onderstaande kruistabel linkt de afvalwaterzuiveringstechnieken aan de (groepen van) verwijderbare parameters. Deze tabel is gebaseerd op de informatie die door het BBT-kenniscentrum werd ingezameld bij het opstellen van de technische fiches rond waterzuivering (WASS), en is mogelijk niet volledig. De tabel is enkel bedoeld als hulpmiddel bij het zoeken naar mogelijke technieken voor het verwijderen van bepaalde (groepen van) parameter(s) uit afvalwater. Of (een) bepaalde parameter(s) effectief en efficiënt verwijderd kan/kunnen worden met een bepaalde afvalwaterzuiveringstechniek is echter afhankelijk van de specifieke situatie. Zo dient o.a. voldaan te zijn aan de randvoorwaarden die zijn aangegeven in de technische fiches. Deze kruistabel mag niet als losstaand gegeven gehanteerd worden maar dient steeds samen met de betreffende fiches van de afvalwaterzuiveringstechniek gelezen te worden. Ook het beslisondersteunend afvalwaterselectiesysteem van WASS kan gebruikt worden om toepasbare technieken/trajecten te selecteren. Vermits het resultaat ervan niet automatisch ook een Beste Beschikbare Techniek (BBT) is, is ook dan nog een gevalspecifieke evaluatie nodig is.

vereenvoudigde WASS kruistabel techniek versus parameter

Hier is informatie terug te vinden over 42 afvalwaterzuiveringstechnieken of uitvoeringsvormen. Klik op de techniek om meer informatie te verkrijgen.

actief slib systemen
biologische nutriëntverwijdering
membraanbioreactor
anaerobe biologische afvalwaterzuivering
slib op drager systemen
kleinschalige biologische zuivering
hydrocycloon
coagulatie en flocculatie
elektrocoagulatie
chemische precipitatie
emulsiebrekers
elektrolyse
ontgiften
neutralisatie
chemische oxidatietechnieken
pelletkristalisatie/Korrelreactor
bufferbekken
zeef / rooster
bezinken
zandvanger
water of luchtkoeler
olie/waterafscheider
flotatie door middel van lucht
zandfiltratie
microfiltratie
ultrafiltratie
nanofiltratie
omgekeerde osmose
pervaporatie
elektrodialyse
pertractie
extractie
stoomstrippen
luchtstrippen
ionenuitwisseling
adsorptietechnieken
powdered activated carbon treatment
desinfectie
indampen
pyrolyse
membraandestillatie
wet air oxidation en supercritical water oxidation