Outputparameters

In onderstaande figuur wordt een schematisch overzicht gegeven van de samenhang tussen de basiselementen 'traject', 'concept'/'stap' ,'techniek' en 'uitvoering'.

Traject

Er zijn 2 mogelijke trajecten in WASS:

1. biologische zuivering;
2. fysico-chemische zuivering.

De keuze voor een van beide trajecten hangt af van het antwoord op de vraag of er biologisch afbreekbaar organisch materiaal verwijderd moet worden.

Een traject bestaat uit een opeenvolging van verschillende concepten.

Concept of stap

Een concept/stap is een taak die het te ontwerpen waterzuiveringssysteem moet of kan vervullen. Een concept of stap kan door verschillende technieken gerealiseerd worden ('OF' relatie). Een techniek kan eventueel ook bij verschillende concepten gebruikt worden. Afhankelijk van de inputparameters zullen voor een traject 1 tot tientallen concepten nodig zijn. In het totaal zijn er 21 concepten in het WASS opgenomen:

1. grof vuil verwijderen
2. zand verwijderen
3. emulsie breken
4. olie en vet afscheiden
5. debiet- of samenstellingsbuffering
6. koelen
7. neutralisatie
8. ontgiften (voor- en nazuivering)
9. coagulatie en flocculatie (voor- en nazuivering)
10. precipitatie (voor- en nazuivering)
11. verwijderen van floteerbare of bezinkbare stoffen (voor- en na zuivering)
12. verwijderen van vluchtige stoffen
13. oxidatie (voor- en nazuivering)
14. PACT systeem
15. biologische voorzuivering
16. biologische hoofdzuivering
17. filtratie
18. adsorptie)
19. niet-selectieve verwijdering van ionen en organische stoffen
20. desinfectie
21. selectieve verwijdering van ionen (voorzuivering)

Let wel: de software houdt bij het aftoetsen en selecteren van concepten geen rekening met het zuiveringseffect van eventueel gelijktijdig geselecteerde voor- en/of nageschakelde concepten. Zo kan het systeem bijvoorbeeld een bepaalde zuiveringstechniek als voor- en als nabehandeling suggereren, terwijl een voorbehandeling alleen al voor voldoende zuivering kan zorgen. Ook kan de output verschillende concepten bevatten die gericht zijn op verwijdering van eenzelfde polluent, met een gelijkaardig zuiveringsresultaat. Het is dan aan de gebruiker om te bepalen welke configuratie het meest geschikt is voor de specifieke omstandigheden.

Techniek en uitvoering

Een techniek is een eenheidsbewerking. Aangezien voor enkele bewerkingen in het waterzuiveringssysteem een groot aantal alternatieve uitvoeringsvormen mogelijk is, werd een niveau van uitvoeringen ingevoegd. In het totaal zijn er 42 technieken en 63 uitvoeringen.