BOSS (BOdemsaneringsSelectieSysteem)

Doel

BOSS is een beslisondersteunend systeem dat kan helpen bij een eerste screening van mogelijke technieken om een bodemverontreiniging te saneren. Het BOSS heeft niet als doel om automatisch op basis van de ingegeven data dè Beste Beschikbare saneringstechniek voor te stellen maar wel om een aantal mogelijke saneringstechnieken te selecteren, waaruit de expert dan eventueel de Beste Beschikbare Techniek kan selecteren.