AFval en materialen verwerkingsSelectieSysteem

Doel

AFSS is een beslisondersteunend instrument dat overheid, bedrijven en milieuadviesbureaus helpt bij het zoeken naar mogelijke combinaties van verwerkingstechnieken van specifieke afval- en materiaalstromen.

AFSS werd door het BBT-kenniscentrum ontwikkeld. Het resultaat ervan is evenwel niet automatisch ook een Beste Beschikbare Techniek (BBT). Hiertoe dient nog een globale milieu- en economische beoordeling, en een meer specifieke techniekanalyse te gebeuren. Voor sommige afvalstromen en voor mest is een dergelijke BBT-analyse uitgevoerd.