Outputparameters

In onderstaande figuur wordt een schematisch overzicht gegeven van de samenhang tussen basiselementen 'traject', 'concept' en 'techniek'.

Traject

Een traject is een mogelijke luchtzuiveringsstrategie. Een traject bestaat uit een opeenvolging van verschillende concepten ('EN' relatie).

Er zijn 39 trajecten in LUSS mogelijk:

 

1. Stofverwijdering

2. NOx verwijdering

3. Metaalverwijdering

4. Rookgasreiniging via kalksorptie en SNCR

5. Rookgasreiniging via kalksorptie en SCR

6. Rookgasreiniging via wassing en SNCR

7. Rookgasreiniging via wassing en SCR

8. Solventadsorptie

9. Solventcondensatie

10. Solventcondensatie gevolgd door adsorptie

11. Solventcondensatie gevolgd door biologische zuivering

12. Solventcondensatie gevolgd door koude oxidatie

13. Opconcentratie van solventen gevolgd door concensatie

14. Biologische solventreductie

15. Thermische oxidatie van solventen

16. Opconcentratie solventen gevolgd door thermische oxidatie

17. Koude oxidatie van solventen

18. Membraanafscheiding van solventen

19. Membraanafscheiding gevolgd door adsorptie

20. Membraanafscheiding gevolgd door koude oxidatie

21. Solventwassing

22. Geurverwijdering door adsorptie

23. Opconcentratie van geur gevolgd door thermische oxidatie

24. Biologische geurverwijdering

25. Biologische geurverwijdering gevolgd door geurneutralisatie

26. Geurverwijdering door thermische oxidatie

27. Geurverwijdering door koude oxidatie

28. Geurverwijdering door geurneutralisatie

29. Geurverwijdering door condensatie en gaswassing

30. Geurverwijdering door condensatie en thermische oxidatie

31. Geurverwijdering door condensatie en koude oxidatie

32. Geurverwijdering door condensatie en geurneutralisatie

33. Geurverwijdering door condensatie en adsorptie

34. Geurverwijdering door gaswassing

35. Geurverwijdering door gaswassing en biologische zuivering

36. Geurverwijdering door gaswassing, biologische zuivering en geurneutralisatie

37. Geurverwijdering door gaswassing en koude oxidatie

38. Geurverwijdering door gaswassing en thermische oxidatie

39. Geurverwijdering door condensatie gevolgd door biologische zuivering

 

Concept

Een concept is een taak die het te ontwerpen luchtzuiveringssysteem moet vervullen. Een concept kan door verschillende technieken gerealiseerd worden ('OF' relatie). Een techniek kan eventueel ook bij verschillende concepten gebruikt worden.

 

In totaal zijn er 15 concepten in LUSS:

 

1. Ontstoffing bij hoge temperatuur

2. Ontstoffing na kalksorptie

3. Ontstoffing algemeen

4. Condensatie

5. Adsorptie (koolsorptie)

6. Adsorptie (kalksorptie)

7. Adsorptie algemeen

8. Wassing

9. Biologische zuivering

10. Thermische oxidatie

11. Koude oxidatie

12. DENOX

13. Membraantechnieken

14. Geurneutralisatie

15. Metaal- en dioxineverwijdering

 

Techniek

Een techniek is een eenheidsbewerking, met andere woorden: een proces dat een bepaalde taak (concept) verricht. Aan elke techniek is een techniekblad gekoppeld.

 

De technieken kunnen ingedeeld worden volgens werkingsprincipe:

 

Werkingsprincipe Technieken
Stofafscheiding Bezinkkamer
Cycloon
Rotatiewasser
Venturiwasser
Sproeikamer
Droge elektrofilter
Natte elektrofilter
Doekfilter
Keramische filter
Absoluutfilter
Mistfilter
Condensatie Condensor
Cryocondensatie
Adsorptie Actief kool adsorptie
Zeoliet adsorptie
Polymeer adsorptie
Regeneratieve adsorptie
Droge kalksorptie
Halfdroge kalksorptie
Absorptie Gaswassing algemeen
Zure wasser
Basische wasser
Basisch oxidatieve wasser
Natte kalkwassing
Biologische behandeling Biofilter
Biotricklingfilter
Biowasser
Thermische oxidatie Thermische naverbranding
Recuperatieve thermische oxidatie
Regeneratieve thermische oxdiatie
Katalytische oxidatie
Recuperatieve katalytische oxidatie
Regeneratieve katalytische oxidatie
Fakkel
Koude oxidatie Foto-oxidatie
Ionisatie
NOx verwijdering Selectieve niet-katalytische reductie
Selectieve katalytische reductie
Niet selectieve katalytische reductie
diverse Membraanfiltratie
Injectie geurneutralisatiemiddelen