Input en output

De input moet het probleem bij de gebruiker zo volledig mogelijk beschrijven. In het "startvenster" worden een aantal "inputparameters" gedefinieerd. De gebruiker moet zoveel mogelijk informatie waarover hij beschikt hier ingeven. Soms kan door aanklikken van een parameter meer achtergrond informatie omtrent deze parameter worden bekomen.

Uitgaande van de input selecteert het systeem een aantal mogelijke strategie├źn, trajecten genaamd. Deze trajecten bestaan uit een opeenvolging van te nemen technische stappen (concepten en technieken).

In de weergave van het resultaat kan simpel doorgeklikt worden op de gegeven technieken om meer achtergrondinformatie te bekomen. Uiteraard is het laatste woord aan de expert die moet bepalen welke van de door de computer gesuggereerde oplossingen in het concrete geval eventueel het beste is. Hierbij kunnen o.a. factoren als ruimte, aanwezigheid van bepaalde utiliteiten (water, restwarmte, ...) of andere zuiveringsinfrastructuur en economische aspecten een belangrijke rol spelen.