Inputparameters

Bij de selectie van luchtzuiveringstechnieken in LUSS wordt rekening gehouden met een aantal parameters die door de gebruiker moeten worden ingegeven.

Uitgangspunt voor de selectie van technieken in LUSS is de aard van de verontreinigende stoffen die men uit de afgasstroom wenst te verwijderen:
- stofvormige verontreinigingen
- zure componenten
- basische componenten
- vluchtige organische stoffen
- geurcomponenten
- NOx
- dioxines
- metalen

Tevens wordt rekening gehouden met een aantal algemene kenmerken van de te zuiveren afvalgassen:
- temperatuur
- relatieve vochtigheid
- debiet
- werkingsregime (al dan niet continu)

Tot slot kan om de selectie te verfijnen, informatie over onderstaand randvoorwaarden worden gespecificeerd:
- aanwezigheid van kleverig stof
- aanwezigheid van aërosolen
- stofconcentratie
- aanwezigheid van zure componenten
- aanwezigheid van basische componenten
- wateroplosbaarheid van aanwezige componenten
- concentratie koolwaterstoffen