Beperkingen

Het BOSS pretendeert niet in de plaats te treden van de bodemsaneringsdeskundige bij het bepalen van de meest aangewezen saneringsaanpak. Bodemsaneringstrajecten-, concepten- en -technieken die door het systeem geselecteerd worden moeten steeds als vrijblijvende en verder te onderzoeken suggesties beschouwd worden. De saneringsoplossing die wordt weergegeven, handelt over één specifieke verontreinigde bodemlaag d.w.z. op dezelfde diepte gelegen, zelfde bodemsoort en andere ingegeven eigenschappen. Om het gehele saneringsproject in te schatten, zal iedere laag apart moeten ingegeven worden. De gebruiker moet de gegevens van de verschillende lagen dan zelf combineren en de meest geschikte oplossing selecteren.

Specifieke luchtzuiveringstechnieken en grondwaterzuiveringstechnieken zijn niet opgenomen in het systeem. Voor meer informatie met betrekking tot luchtzuivering en grondwaterzuivering bij bodemsaneringen wordt verwezen naar het rapport BBT bij het uitvoeren van bodemsaneringsprojecten en bij grondreinigingscentra.

Indien gebruikers van oordeel zijn dat bepaalde gegevens of oplossingen niet correct of achterhaald zijn, wordt gevraagd het BBT-kenniscentrum hiervan in kennis te stellen. Alhoewel al het mogelijke gedaan is om de accuraatheid van het BOSS te waarborgen, kunnen noch de auteurs, VITO, noch het Vlaams gewest aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen bij het gebruik ervan.