BBT voor droogkuis (herziening)

Deze studie is momenteel in herziening.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft bij deze studie, of bepaalde informatie wenst aan te leveren, dan kunt u zich richten tot bbt@vito.be

   

Deze studie is een herziening van de in 1998 gepubliceerde BBT-studie voor de droogkuissector.

Droogkuisbedrijven staan in voor het reinigen van kleding, woningtextiel en leder en gebruiken hierbij oplosmiddelen. Perchloorethyleen (PER) is het meest gebruikte solvent. PER-reiniging kan aanleiding geven tot emissies van PER naar lucht, water en bodem.

In de 1ste versie van de BBT-studie werd een pakket van maatregelen ter beperking van PER-emissies als BBT aangeduid. Als belangrijkste BBT kwam de gesloten PER-reinigingsmachine naar voor, voorzien van onder andere een diepkoelsysteem, eventueel een actief koolfilter, een dubbele waterafscheider, een automatisch afgrendelsysteem aan de laaddeur, dubbele controle tegen overkoken van de destillatieketel en een regenereerbare filter voor het zuiveren van het solvent.

Deze herziening gaat ondermeer na in hoeverre de technieken die in 1998 als BBT werden geselecteerd, inmiddels geïmplementeerd zijn. Daarnaast onderzoekt ze ook in hoeverre nieuwe technieken beschikbaar zijn gekomen die als BBT kunnen beschouwd worden. Hierbij gaat vooral aandacht uit naar het gebruik van alternatieve reinigingsmiddelen.

De gegevens in deze studie zijn geactualiseerd tot november 2008.

De studie als PDF downloaden (1.09 MB)

 

Contact

Bij vragen over deze studie kan u contact opnemen met bbt@vito.be

Tools

De technieken uit deze en andere BBT-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie richt zich in hoofdzaak op activiteiten die thuishoren onder een of een combinatie van volgende rubrieken uit Bijlage 1 van Vlarem II:

  • Chemisch reinigen van textiel: 41.4
  • Gebruik van vluchtige organische stoffen bij het reinigen van textiel: 59.8

Andere relevante milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar deze rubrieken.

Gerelateerde studie

Gerelateerd nieuws

Titel Publicatiedatum
Herziening van de BBT-studie voor de droogkuissector 27/06/2017 - 13:35
BBT-werkprogramma 2017 goedgekeurd 24/02/2017 - 12:19